ID: 3345816

Müüa maatükk, elamumaa

Krundi pind m²: 838 m²
Hind alates: 65 000 EUR
EUR/m²: 77.57 EUR/m²

Info

Võrumaa, Võru, Jüri 41, krunt 838 m², detailplaneering tehtud

Kontakt:

nele@borgkv.ee

Lisainfo

 Müüa kinnistu, millele on lubatud ehitada ärihoone.
Hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 hoone, mille suurim lubatud ehitusalune pindala on 420 m2. Maksimaalne hoone lubatud absoluutkõrgus on planeeritud 87,00 meetrit.
Planeeringuga on määratud põhilised arhitektuurinõuded ehitisele. Projekteerimisel arvestada, et arhitektuur peab olema kõrgetasemeline ja piirkonna elukvaliteeti parandav. Projekteeritava uue hoone katusekalle näha ette 25-45. Katuses on lubatud kasutada katuseaknaid. Hoone korruselisus on lubatud 3 korrust (2 täiskorrust + 1 katusekorrus). Hoone projekteerimisel ja ehitamisel kasutatavad materjalid peavad sobima antud piirkonda ning vastama TP-2 tulepüsivusklassile.
Hoonestusala piiritlemisel on lähtutud välja kujunenud tänavaäärsetest ehitusjoontest, olemasolevatest ümbritsevate hoonete paigutusest ning krundi piiridest.
Vee, kanalisatsiooni ja küttetrassid asuvad kinnistu piiril. Elektriliitumine puudub.
Hinnale lisandub käibemaks.

Pildid